Last moment zima 2020

03.02.-09.02.2020   60€ chata a noc min 4 nociChodník korunami stromov
Viac informácií o chodníku korunami stromov a možnosti objednania lístkov  
nájdete na www.chodnikkorunamistromov.sk 

skendeplhu