Last moment december

dopredaj voľných termínov 55€ chata a noc  

Chodník korunami stromov

Viac informácií o chodníku korunami stromov a možnosti objednania lístkov  
nájdete na www.chodnikkorunamistromov.sk 

skendeplhu

Kniha návštev

Boli ste s našim ubytovaním spokojný?

Vyjadrite svoju spokojnosť s našimi službami